• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Сторінка музичного керівника

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МУЗИЧНОГО КЕРІВНИКА ДНЗ

1. Загальні положення

- Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики музичного керівника, Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
- Музичний керівник призначається завідуючою закладу.
- На посаду музичного керівника може призначатися особа, яка має спеціальну педагогічну освіту.
- Музичний керівник підпорядковується завідуючій, або особі, яка її заміняє.
- У своїй роботі музичний керівник керується законодавством України, постановами та рішеннями Уряду України і Міністерства освіти України, Статутом ДНЗ і даною інструкцією.
- Музичний керівник працює за графіком роботи, затвердженим завідуючою.

2. Функції.
Музичний керівник:
- Виконує програму навчання й виховання дітей у ДН3.
- Дотримується Правил внутрішнього розпорядку.
- Дотримується встановленого в ДНЗ режиму дня.
- ТІСНо співпрацює з батьками в ПИТАННЯХ навчально - виховного процесу.
- Виявляє та розвиває творчі, індивідуальні та музичні здібності дітей.
- Спільно з вихователем організовує святкові ранки.
- Створює атмосферу спокою, доброзичливого ставлення між дорослими і дітьми.

З. Посадові обов‘язки
Музичний керівник:
- Несе повну відповідальність за охорону життя і здоров‘я, за виховання і навчання дітей відповідно до Статуту ДНЗ.
- Складає плани роботи згідно з чинними вимогами
- Старанно готується до занать.
- Організовано передає дітей вихователю ( за наявності) із зауваженнями та пропозиціями.
- Вільно володіє державною мовою.
- Бере участь у роботі методичних об‘єднань міста.
- Дотримується правил охорони дитинства під час роботи з дітьми, охорони праці на робочому місті.
- Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини.
- Вміє користуватися засобами пожежного гасіння, володіє навичками надання першої медичної допомоги.
- Своєчасно проходить медичний огляд.
- Виконує доручену йому роботу сам і не передоручає її іншим особам за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
- Бере участь у проведенні ремонту в ДНЗ.

4. Права

Музичний керівник користується:
- Рівністю у трудових правах незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.
- Правом на отримання роботи відповідно до документа про освіту.
- На розірвання трудового договору згідно з чинним трудовим законодавством.
- Отримувати відповідну зарплату за працю з доплатами і надбавками згідно з чинним трудовим законодавством.
- На матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності.
- На матеріальну допомогу і винагороду згідно з чинним законодавством та Статутом ДНЗ. -Звертатися до суду для захисту своїх трудових прав.
- На відпустку по догляду за дитиною віком до 3 - 6 років.
- Проходити чергову і позачергову атестацію щодо підтвердження фахового рівня, а та отримання певної категорії й звання.
- Раз у 5 років проходити курси підвищення кваліфікації.
- Одержувати заохочення та нагороди за старанне і зразкове виконання своїх службових обов'язків.
- Працювати за сумісництвом.
- На щорічну відпустку - 42 календарних дні;

5. Відповідальність
Музичний керівник відповідає:
За невиконання або порушення даної інструкції.
- За порушення Статуту та Правил внутрішнього розпорядку ДНЗ.
- За життя та здоров'я дітей у закладі.
- За порушення техніки безпеки , протипожежної безпеки, санітарних норм і правил. За збереження ввіреного майна.
- Несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, порушення даної інструкції.

6. Взаємовідносини
Музичний керівник: зобов'язаний:
- Повідомити про хворобу або іншу причину невиходу на роботу в день неявки.
- В разі потреби змінювати графік тільки за погодженням з адміністрацією.
- Може замінити вихователя за додаткову оплату згідно з чинним законодавством.

7. 0хорона праці
- Музичний керівник дотримується вимог Законів України «Про охорону праці», «!Про дошкільну освіту».
- Проходити навчання з охорони праці і перевірки знань з безпеки життєдіяльності згідно з «Положенням про порядок проведення і перевірки знань з безпеки життєдіяльності учасників навчально - виховного процесу ДНЗ».
- Несе відповідальність за збереження життя і здоров'я дітей під час навчально - виховного процесу.
- Забезпечує проведення навчально - виховного процесу, що регламентується чинним законодавством та нормативно - правовими документами з охорони праці.
- Терміново повідомляє керівника про нещасні випадки, що сталися з вихованцями під час навчально- виховного процесу, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілим,
- Може брати участь у розслідуванні, та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.
Робочий тиждень - 24 год.

Зміст посадових обов’ язків музичного керівника

Проводить музичні заняття у всіх групах, починаючи з І молодшої, де виховуються діти 3-го року життя. Заняття проводяться 2 рази на тиждень в ранкові години. Їх тривалість різна, залежно від віку дітей. Протягом одного дня дозволяється проводити заняття не більше як у трьох групах: у двох - до прогулянки і в одній (старшій або підготовчій) - після прогулянки.
Перед заняттям музичний керівник відвідує групу для того, щоб дізнатися про здоров'я дітей, їх настрій. Він також готує приміщення до заняття: провітрює кімнату, підбирає необхідне обладнання, атрибути, розставляє стільчики і т.д.
У дні занять музичний керівник зобов'язаний брати участь у ранковій гімнастиці в д/с, тому що музика викликає емоційний підйом у дітей, викликає в них радісне почуття, допомагає дружньо і ритмічно рухатися .
На всю цю роботу разом із заняттями дається 1 год 20хв; на 2 заняття на тиждень у кожній групі відповідно 2 години 40 хв.
Окрім занять музичний керівник готує і проводить години розваг і святкових ранків. Вечори розваг музичний керівник організовує двічі на місяць у кожній віковій групі (при наявності у д\з інструктора з фізичного виховання - 1 раз на місяць у кожній групі ). Проводити їх треба в другій половині дня. Тривалість вечорів для дітей молодших і середніх груп 15-20хв, для старшої і підготовчої 20 - 30хв.
Велика підготовча роботи вимагається від музичного керівника для проведення свят: це і складання програм свят і відпрацювання разом з ведучою сценаріїв, і оформлення приміщення та ін .
На цю підготовку відводиться 1 год 20хв щотижня в кожній групі. Діти готуються до розваг і святкових ранків під час музичних занять і занять рідної мови, а також інших видів навчання. Музичний керівник проводить з вихователями групові та індивідуальні заняття та консультації, на яких розучуються рухи, пісні, інсценізації, які з часом будуть виконувати діти або вихователі на святах, а також продумуються та готуються святкові сюрпризи і репертуари розваг. Вони разом продумують, як краще і цікавіше провести вечір розваг за участю дорослих, з'ясовують роль кожної дитини у святковому ранку, планують самостійну діяльність дітей, готують костюми та різні атрибути. Проводиться робота з ознайомлення вихователів з методикою гри на дитячих музичних інструментах. На роботу музичному керівникові з вихователями кожної групи відводиться по 2 години щотижня. Музичний керівник турбується про те, щоб в д\садку був оформлений «куточок батьків». У ньому, разом з іншими матеріалами, повинні зберігатися ноти й тексти пісень, які співали діти даної групи, список платівок і музичних інструментів, доступних і цікавих дітям, методичні статті ​з музичного виховання.

З дітьми старшої і підготовчої груп доцільно проводити екскурсії на лялькові вистави в театр, театр опери та балету і ін. культпоходи.
У підсумку, на всі види роботи в дошкільному закладі музичний керівник витрачає по 6 годин на тиждень у кожній віковій групі (у чотирьох групах - 24 години)

Поради батькам

/Files/images/dokument_microsoft_publisherkn.jpg

/Files/images/ggshsch.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 955