• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Вісник медичного кабінету

Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно Закону України "Про дошкільну освіту" (ст.34), Положення про дошкільний навчальний заклад, Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», наказу МОЗ та МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у ДНЗ».

У ДНЗ створенні відповідні умови для проведення медико-профілактичних, оздоровчих заходів, для забезпечення розвитку, виховання і навчання дитини. Надається базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини. У дошкільному закладі є медичний кабінет, кабінет малої фізіотерапії для проведення медико-профілактичних заходів та пристосований спортивний зал, також у кожній віковій групі в наявності спортивні куточки. Забезпечується різнобічний розвиток дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, психічних та фізичних особливостей. Медико-профілактичні заходи здійснює безпосередньо старша медична сестра . Надається невідкладна медична допомога дітям у разі гострого захворювання або травми.

Згідно наказу №48 від 03.02.2006 "Про проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів" проводяться профілактичні щеплення з метою забезпечення епідемічного благополуччя та попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики. Помісячний та річний план профілактичних щеплень. Інформуються батьки про проведення профілактичних щеплень та береться їх згода надається дитячою полікінікою.

З перших днів перебування дитини у закладі ведеться постійний контроль за станом здоров’я дошкільників. Насамперед це аналіз та діагностика, які дозволяють виявити проблеми у фізичному вихованні, створити інформаційний банк, який відображає як кількісні, так і якісні параметри здоров'я. Старша медсестра у присутності вихователів оглядають дітей, педагоги та медики обмінюються думками про стан здоров'я малюків. На основі медичних показників заповнюють «Карти здоров'я». Аналіз інформаційної бази здоров'я виводить на визначення певного рівня здоров’я кожної дитини, відсутність або наявність у неї захворювання, які потребують лікування та реабілітації. Згідно діагнозів укомплектовуються групи здоров'я.

Старшою медичною сестрою контролюється ефективність виконання оздоровчих, протиепідемічних, лікувально-профілактичних заходів. Проводяться щеплення згідно календарю профілактичних щеплень в Україні, щоквартально проводиться антропометрія дітей і фіксується в листку здоров'я дитини. Огляд дітей на педикульоз проводиться один раз на тиждень із записом у відповідний журнал «Огляд дітей на коросту та педикульоз». Щеплення проводяться після огляду дітей лікарем-педітром дитячої полікініки , яка ретельно оглядає дитину, і після відповідного запису у медичну картку , дає згоду на проведення щеплення.

Кожного дня вихователями ДНЗ проводяться різноманітні фізкультурно-оздоровчі заходи з вихованцями.

Методистом здійснюється моніторинг рівня фізичної підготовленості дітей, аналіз фізкультурно-оздоровчої роботи за певний період. Завідувач на підставі об’єктивних даних про стан фізичного виховання в дошкільному закладі видає накази як ініціативні («Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи та спортивно-масової роботи в ДНЗ», «Про проведення медико-педагогічного контроль за фізичним вихованням», «Про виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт»), так і аналітичні («Про стан фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ»). Слід зазначити, що в дошкільному закладі приділяється належна увага організації загартовування дошкільників. Творчою групою закладу розроблено алгоритм здоров'язбереження, модель взаємодії працівників ДНЗ, напрямки роботи з дітьми для сприяння здоров’ю, модель рухового дня .

Результати контрольно-аналітичної діяльності з фізичного виховання засвідчили, що робота з цього питання ведеться в певній системі, тримається постійно на контролі.

Здійснюється організаційна робота з батьками: ввідний санітарно-гігієнічний інструктаж, чиї діти вперше оформленні в ДНЗ. Зроблені та обладнані куточки для проведення санітарно-просвітницької роботи, які доступні для батьків. Проводяться бесіди з батьками на теми гігієнічного виховання дітей, протиепідеміологічної тематики, формування здорового способу життя. Регулярно проводяться індивідуальні бесіди на санітарно-гігієнічні теми з батьками під час прийому та забирання дітей. Проводяться групові бесіди для батьків, діти яких знаходяться на диспансерному обліку з приводу хронічних захворювань. Медичним працівником складається план санітарно-просвітницької роботи на рік та помісячно. Медпрацівник бер участь у роботі консультпункту закладу згідно плану роботи.

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 658